Vår vision – Europas grönaste flygplats!

Vi jobbar stenhårt varje dag med att minska vår påverkan på vår gemensamma miljö. Genom våra partners, leverantörer och våra egna medarbetare söker vi ständigt nya vägar att bli ännu bättre i vårt miljöarbete. i Sverige ligger vi redan långt framme jämfört med många andra länders flygplatser men vi ger oss inte förrän vi nått vårt mål – att bli Europas grönaste flygplats.

Växjö Småland Airport är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2013 och jobbar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete. Vi har under de senaste åren förbättrat driften av anläggningen gällande energi genom att samarbeta i olika projekt. Ett lyckosamt projekt är ombyggnaden av vår fjärrvärme vilket resulterat i reducerad förbrukning med 50%. Vintertid avisar vi flygplan med Glykol (Monopropylen) som vi sedan samlar upp från marken med en sugbil och fraktar till ett företag som renar och omvandlar detta till ny glykol.

Växjö Småland Airport har ett miljöprogram som innebär att provtagning sker regelbundet på dagvatten som släpps ut i naturen.

2016 certifierade vi oss enligt den nya standarden ISO 14001:2015.

Höjda krav på flygplatsen

Med den nya standarden, höjs kraven för oss som företag. 2015 års utgåva av ISO 14001 kommer att bli betydelsefull med tydligare krav på faktiska miljöeffekter samt att man har ett väl fungerande miljöledningssystem. Möjligheten att ligga i framkant, är något som genomsyrar hela företaget. Vi är delaktiga och ledande i ett antal projekt för att minska vår klimatpåverkan. Ett axplock av dessa projekt innefattar:

  • Projekt gröna inflygningar.
  • Projekt ”Grön flygplats”.
  • Sedan hösten 2016 har vi en fossilfri fordonsflotta.
  • Deltagande i projektet ”Från flis till flyg i Småland”. Partners, KLM, SkyNrg, Luleå Tekniska Universitet, Södra Skogsägarna, Växjö Kommun, Växjö Energi och RISE.
  • Möjligheten att ladda sin elbil hos oss, under tiden man är på resande fot.
  • Samarbeten med flygbolagen, för att nå en högre förståelse för miljöpåverkan.

Miljöpolicy Växjö Småland Airport

Vid miljöfrågor, vänligen kontakta Marléne Blomgren Svensson