Incheckning och bagage

För resor med BRA till Bromma öppnar incheckningen en timme före avgång och stänger 15 minuter före avgång.

För charterresor öppnar incheckningen 2 timmar före avgång och stänger 1 timme före avgång. Då ska du ha passerat säkerhetskontrollen och eventuell passkontroll.

För resor med GP öppnar incheckningen 2 timmar före avgång och stänger 45 min före avgång. Då ska du ha passerat säkerhetskontrollen och passkontroll.

För resor med Ryanair öppnar incheckningen 2 timmar före avgång och stänger 40 minuter före avgång. Då ska du ha passerat säkerhetskontrollen och eventuell passkontroll.

För resor med Norwegian öppnar incheckningen 2 timmar före avgång och stänger 45 minuter före avgång. Då ska du ha passerat säkerhetskontrollen och eventuell passkontroll.

Reservera tid för eventuella köer för incheckning och säkerhetskontrollen för alla flygresor.

Barnvagnar och rullstolar

Boka skydd hos Airshells och hämta dem i flygplatsens Information när du ska åka.

Incheckning Växjö Småland Airport