Incheckning och bagage

För resor med BRA till Bromma öppnar incheckningen en timme före avgång och stänger 15 minuter före avgång.

För charterresor öppnar incheckningen 2 timmar före avgång och stänger 1 timme före avgång. Då ska du ha passerat säkerhetskontrollen och eventuell passkontroll.

För resor med Ryanair och Wizzair öppnar incheckningen 2 timmar före avgång och stänger 40 minuter före avgång. Då ska du ha passerat säkerhetskontrollen och eventuell passkontroll.

Reservera tid för eventuella köer för incheckning och säkerhetskontrollen för alla flygresor.

Barnvagnar och rullstolar

Boka skydd hos Airshells och hämta dem på flygplatsen när du ska åka.

Incheckning Växjö Småland Airport