Energimyndigheten ger Växjö grönt ljus

2019-04-17

Energimyndigheten ger Växjö Småland Airport AB grönt ljus till ”Från flis till flygplan i Småland”

I maj 2018 undertecknade Växjö Småland Airport AB, tillsammans med strategiska partners, en avsiktsförklaring gällande en förstudie om bioflygbränsleproduktion i Småland. Energimyndigheten har idag beviljat konsortiets ansökan och förstudien går därmed in i en ny fas.


Marknaden för bioflygbränsle är idag underutvecklad. I syfte att förbättra tillgången till hållbart flygdrivmedel, undertecknade KLM, Södra, Växjö kommun, SkyNRG, Småland Airport, Fores och Luleå Tekniska Universitet en avsiktsförklaring om att undersöka förutsättningarna för bioflygbränsleproduktion i Småland.
Energimyndigheten har idag beviljat konsortiets förstudieansökan och beslutat om att ekonomiskt stödja förstudien.
– För att klara omställningen till ett fossilfritt flyg har skogen en betydelsefull roll att spela. Detta går hand i hand med vår vision om att bli Europas grönaste flygplats. Jag vill rikta ett särskilt tack till våra fantastiska partners som möjliggör detta tillsammans med oss, säger Eric Wickell, Kommersiell chef på Växjö Småland Airport AB.
Projektet ”Från flis till flygplan i Småland”
Förstudieprojektet ”Från flis till flygplan i Småland” ska identifiera och utveckla det mest kvalificerade upplägget för en fungerande värdekedja av bioflygbränsleproduktion i Småland.
Tillsammans med parterna bakom avsiktsförklaringen, ingår även Research Institutes of Sweden (RISE) och Växjö Energi i projektet. RISE har det administrativa ansvaret för arbetet och samtliga involverade bidrar ekonomiskt och kunskapsmässigt.
Projektet, som ska pågå i 20 månader med start den 1:e november 2018, är uppdelat i sex ansvarsområden; teknikinventering, analys av råmaterial och geografi, teknik-ekonomisk analys av lokal produktion, efterfrågan och distribution samt affärsmodell och utförande. Beroende på expertis och sakkunnighet, tilldelas parterna olika ansvarsområden.