• sv
  • en
crew Deutsch

Nya regler för drönare from den 1 februari 2018

Utdrag från Transportstyrelsens webbplats:

I år börjar nya regler för dig som flyger drönare att gälla. Den största förändringen är att reglerna
även kommer gälla för dig som flyger privat, samt att tillståndskravet från Transportstyrelsen för
drönare upp till 7 kilo kommer försvinna.
De största skillnaderna mot dagens regelverk är:
• Samtliga drönare som väger under 150 kilo kommer omfattas av reglerna. Det
kommer alltså inte längre spela någon roll ifall syftet med flygningen är privat eller
kommersiell.
• Drönare som används för speciella verksamheter – militär, tull, polis, sök- och
räddning, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar – är undantagna
från reglerna. För dessa verksamheter gäller istället särskilda villkor.
• Kravet på tillstånd från Transportstyrelsen för drönare som väger under 7 kilo och
som flygs inom synhåll tas bort.

Det här blir också nytt:
• Den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i
okontrollerad luft.
• Drönare under 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon
utan tillstånd från flygtrafikenheten, om du flyger 5 kilometer från startlandningsbanan
och upp till 10m (militär flygplats) eller 50m (civil flygplats) över
mark.
• Har du tänkt flyga närmre än 1 kilometer från en helikopterflygplats måste du ta
kontakt med berörd helikopterflygplats
• Alla drönare ska ha en märkning med kontaktuppgifter till ägaren.
• Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.
• Förenklade krav vid flygning i mörker – endast krav på belysning.
• Förenklat tillstånd för drönare som väger 7 – 25 kg och som flygs inom synhåll.
• Möjlighet för modellflygklubbar (föreningar) att fortsätta flyga enligt egna stadgar,
efter godkännande av Transportstyrelsen.
• Nya typer av tillståndskategorier för speciella typer av flygningar, som till exempel
flygning utom synhåll och på hög höjd.
• Tidsbegränsningen på de flesta tillstånden tas bort.
• Ändringar i minimiseparation.
Reglerna publiceras den 20 dec 2017 och börjar gälla 1 februari 2018. (TSFS 2017:110)

Mer information om flyga med drönare och söka tillstånd hittar du här.

Växjö Småland Airport AB

Flygplatsvägen 2
352 50 VÄXJÖ

Tel 0470-75 85 00
Fax 0470-75 85 09

info@smalandairport.se

Öppettider Terminalbyggnad

Inrikes flygning med BRAflyg 1 timme innan första avgång och stänger ca 30 minuter efter sista ankomst.

Utrikes flygning med Ryanair & Wizz Air 2,5 timme innan avgång och stänger ca 30 min efter sista ankomst.

Utrikes flygning med KLM, 2 timmar innan avgång och stänger ca 30 min efter sista ankomst.

Utrikes flygningar med charterbolag 2 timmar innan avgång och stänger ca 30 minuter efter sista ankomst.
Vid ankomst på natten öppnar vi 1 timme innan ankomst och stänger ca 30 minuter efter.

För att se ankomst- och avgångstider se ovan.

Öppettider regleras i enlighet med charter- och reguljär-flygens ankomster & avgångar.
Vår Information har som regel öppet måndag-fredag 08:00-17:00 helgfria dagar, med stängt för lunch 12.00-13.00. 

crew

Deutsch

en

sv