Information om covid-19

2020-03-13

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar.

Växjö Småland Airport håller sig löpande informerad rörande folkhälsomyndighetens råd och bedömningar.Dels via deras hemsida och dels via den information vi får från Svenska Regionala Flygplatser, SRF.

Håll kontakt med ditt flygbolag om vad som gäller för just din resa.